Projektování staveb

Zajišťujeme si vlastní projektovou dokumentaci našich realizovaných staveb a developerských projektů. Klademe důraz na užitnost a funkčnost našich projektů pro jejich komfortní a efektivní užívání. Snažíme se vždy poučit z námi realizovaných staveb a požadavků našich klientů a v příštích projektech zhodnotit a úspěšně použít to dobré a tím posouvat naše realizované projekty k dokonalosti a úspěchu. Tím docílit maximální spokojenost všech našich současných i budoucích klientů.


  • studie
  • vizualizace
  • dokumentace pro stavební řízení (ohlášení, stavební povolení)
  • dokumentace pro provedení stavby
  • dokumentace změny stavby před dokončením
  • dokumentace skutečného provedení stavby
  • příprava, zajištění a vyřízení dotací v programu Nová zelená úsporám
  • provádění stavebního dozoru
  • zajištění inženýrské činnosti
  • zajištění koordinátora BOZP