Projektování staveb

 • projektová dokumentace všech stupňů

 • provádění stavebního dozoru

 • zajištění inženýrské činnosti

 • zajištění koordinátora BOZP

Realizace staveb

 • realizace staveb na klíč

 • výstavba rodinných domů

 • výstavba bytových domů

 • výstavba hal

 • výstavba komunikací a zpevněných ploch


Development
 

 • vlastní developerská činnost

 • developerská výstavba rodinných domů

 • developerská výstavba bytových domů

 • developerská výstavba komerčních staveb

Autodoprava
 

 • kontejnerová doprava: písek, beton, štěrk, zemina, suť, tříděný odpad

DERETEX

Naše stavební firma vznikla v roce 2000 pod názvem CITY STAV, s.r.o. Od počátku činnosti prováděla projekční práce a dodávku pozemních staveb. S ohledem na charakter staveb a zaměření na požadavky trhu vznikla v roce 2012 dceřinná společnost Real build s.r.o. V této době se společnost etablovala na regionálním stavebním trhu jako stabilní a spolehlivý partner pro investory i širokou veřejnost. Vlivem dynamického rozvoje společnosti dne 30.září 2014 vznikla firma DERETEX s.r.o., která se dále dynamicky rozvíjí a sleduje trendy v oboru se zásadním zaměřením na průmyslové a multifunkční objekty ve snaze uspět v konkurenčním prostředí a přinášet svým zákazníkům maximální kvalitu a spokojenost při realizaci zakázek. Společnost je postavena na stabilním a stálém týmu odborných kmenových zaměstnanců a kvalitních externích spolupracovníků v kompletní šíři odborností a specializací.


Náš odborný tým je připraven splnit Vaše nejnáročnější požadavky.


Naše motto je „maximální spokojenost zákazníků i kvalita prací“.Jsme partneři programu Zelená úsporám již od roku 2014.